Leder og Professor Mariann Fossum
https://www.uia.no/en/kk/profil/mariannf
Førstelektor Grete Vabo
https://www.uia.no/kk/profil/gretev
Universitetslektor Hanne Synøve Briseid
https://www.uia.no/kk/profil/hannesb
PhD student/universitetslektor Lene Brage Laukvik
https://www.uia.no/kk/profil/lenel
Førsteamanuensis Jan Pettersen Nytun
https://www.uia.no/en/kk/profil/janpn
I tillegg er det et nært samarbeid mellom senteret og forskningsgruppa HEQ, leder er professor Åshild Slettebø
https://www.uia.no/kk/profil/ashilds
HEQ
https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/heq-helsetjenester-etikk-og-kvalitet