The International Classification of Nursing Practice (ICNP®) er et verktøy for kommunikasjon av informasjon. Terminologien legger til rette for å uttrykke sykepleiediagnose, sykepleietiltak og pasientresultat og begrepssettet er designet for å være en integrert del av den globale informasjonsinfrastrukturen. ICNP®-begrepene kan kodes og på den måten kan man bruke data som er samlet til å analysere pasientutfall, planlegge og administrere sykepleien og til å fremsette økonomiske prognoser for helsetjenesten. et klassifikasjonssystem.
ICN eHealth

WHO

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anerkjent at ICNP® kan brukes til og klassifiserer pasientdata og kliniske aktiviteter innenfor området sykepleie, samt kan brukes i beslutningstaking og i utvikling av retningslinjer for å forbedre helsetjenestene. Videre kan ICNP® bidra til kommunikasjon og statistisk rapportering på tvers av nivåene i helsetjenesten.

Link til WHO