NSF logo-ggl
 Terminologirådet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) anbefaler at klassifikasjonssystemet ICNP®, integreres i elektroniske pasientjournaler knyttet til dokumentasjon av sykepleie. NSF begrunner dette med at det kan bidra til en felles forståelse om betydning av begreper og dermed lette kommunikasjonen mellom ulike ledd i helsetjenesten. Videre mener NSF at et standardisert språk kan øke kvaliteten og sikkerheten av sykepleie til den enkelte pasient.

 

Link til artikkel

IMG_2190