ICNP-SNOMED CT 2021 versjon

I 2021 inngikk ICN en avtale med SNOMED CT om å inkludere ICNP teminologien i SNOMED CT. SNOMED CT er en standardisert og maskinlesbar helsefaglig terminologi som gir presise faglige beskrivelser.

Alle begrepene i ICNP ble koblet til SNOMED CT termer høsten 2021 på engelsk. Samtidig startet oversetting av den norske oversettelsen. Oversettelsen ble gjort i et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Norsk ICNP senter og Norsk sykepleierforbund.

Den norske versjonen ble vedtatt av det nasjonale redaksjonsutvalget.

ICNP SCT_2021 er basert på ekvivalenstabell fra ICN pr 15. oktober 2021

Videre er det linket/slått opp og lagt til SNOMED "prefered term" og norsk foretrukket term slik vedtatt anbefalt i redaksjonelt råd ICNP pr 16.12.2021. Nye oppdateringer av denne listen vil forkomme uten videre notis. Basis er SNOMED refset ICNP, med de norske termene lagt til det respektive begrepet.

Siste gjeldende versjon av dette vil finnes på SNOWSTORM ved NSHT. Grunnet periodisk publisering kan det være planlagt nye begreper og norske termer som ikke er publisert ennå. Disse kan det ved behov være mulig å få informasjon om ved henvendelse til norsk ICNP senter.

Ved forspørsel hva gjelder ICNP termer skal disse i første rekke rettes til Universitet i Agder Norsk ICNP senter. På slutten av tabellen er oppført ICNP koder uten SCTID. Disse ekvivalentene foreligger ikke pr 15.10.2021, men det jobbes hos ICN internasjonalt med disse.

Her kan du laste ned Excel-dokumentet