Forslag til nye begreper kan meldes inn til N-ICNP, som tar forslagene videre til Editorial Board i ICN/ICNP.

Forslagene kan sendes fortløpende, og Editorial Board har møte fire ganger per år fra 2021.

Her er skjema som må fylles ut og sendes inn til N-ICNP.

Forslag kan sendes til: mariann.fossum@uia.no