utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester-logo

Litteratursøkene til alle de veiledende planene er dokumentert og de kan fås ved henvendelse til senteret på epost.

Se kontaktinformasjon på hjemmesiden.

Her finnes våre brosjyrer:

NSF- Veileder for innføring og bruk 2017

Brosjyre februar 2018