Hensikt:

Hensikten med Norsk forskning- og utviklingssenter for ICNP er å etablere et nasjonalt nettverk for å integrere og bruke International Klassifikasjon av Sykepleiepraksis (ICNP) gjennom utdanning, forskning og klinisk praksis

 

Målsetting:

Norsk forskning- og utviklingssenter for ICNP® skal sammen med utdanning, forskning og klinisk praksis arbeide med formidling og forskningsaktivitet som omhandler ICNP®

SATSNINGSOMRÅDER 2017-2020

Samarbeid:

Samarbeid med Norsk Sykepleierforbund
Samarbeid med praksisfeltet
Styringsgruppe
Oversetter og validere nye versjoner av terminologien ICNP
 

Ansvar og oppgaver:

Initiere fellesprosjekter
Samarbeid med praksis om utvikling og formidling av veiledende planer

 

 

Formidle:

Webside
Publikasjoner
Workshops for kommune og spesialisthelsetjenesten
Workshop for utdanningsinstitusjon
 
IMG_9905

STYRINGSGRUPPE

Dekan Anders Jr. Andersen, Universitetet i Agder
Strategisk Rådgiver Ellen Torgersen, Kristiansand kommune
Fagsjef, Kari Bugge, Avdeling for sykepleie og profesjonsutvikling i Norsk Sykepleierforbund
Førsteamanuensis Lene Elisabeth Blekken, Institutt for sykepleievitenskap, NTNU
Enhetsleder, Bente Jahnsen, Avdeling for Utvikling og Utdanning, SSHF
Representant fra Samarbeidsforumet av
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Svein Jarle Aas
Senterleder og professor Mariann Fossum, Universitetet i Agder

FAGLIG ANSATTE (TILKNYTTET SENTERET) 

Universitetslektor/PhD student Lene Laukvik
Førsteamanuensis Lene Elisabeth Blekken
Førstelektor Grete Vabo
Senterleder og Professor Mariann Fossum