Sykepleierstudenter ved Høgskulen på Vestlandet tester ICNP i Utdanning

Her er en fagartikkel om prosjektet publisert i tidsskriftet Sykepleien

NANO LÆRING OM ICNP

Her finner du NANOLÆRINGSKURSET