IMG_2178
Terminologier innen sykepleie har utviklet seg til store og komplekse sett av begreper og uttrykk. International Classification of Nursing Practice (ICNP®) inneholder rundt 5000 begreper. Utvikling av subsett eller kataloger med utgangspunkt i terminologi forankret i begrepsettet til ICNP® for et gitt område innen sykepleie, blir nødvendig for å kunne bruke disse begrepene hensiktsmessig i den praktiske hverdagen når man skal dokumentere sykepleie. Det er viktig at katalogene er klinisk validert, og at begrepene oppleves som relevante og brukervennlige på det gitte området innenfor sykepleie. Derfor er samarbeid med kliniske eksperter på gjeldende helseområde en nødvendighet.

 

Link til kataloger på ICN sin hjemmeside